Afsenderhåndbogen (ADR) 2023 1. udgave - Intranet m. abonnement

Varenr. 710165-A

Beskrivelse

Farligt gods - Afsenderhåndbogen (ADR) 2023 1. udgave

Håndbogen tager udgangspunkt i ADR-konventionens emballeringsregler og sammenfatter på en let forståelig måde de mest anvendte emballeringsbestemmelser samt dokumentkrav til national og international transport af farligt gods.

Håndbogen er skrevet og opbygget ud fra brugernes behov og ønsker, og fremstår derfor som en let læselig og let anvendelig håndbog for speditører, administrativt- og lagerpersonale, der er beskæftiget med pakning og mærkning af farligt gods.

​Denne digitale udgave fremsendes i PDF format og kan gemmes eksempelvis på jeres intranet og således benyttes af flere brugere.