Bureau Veritas gør farligt gods sikkert!

Fast fragtpris på kr. 100
Faresedler fra kr. 199
Bestil inden kl. 10:30 | Levering følgende dag

Limited Quantity (LQ) vej/sø 11x11 cm (250 stk)

Begrænset mængde mærke (LQ)
11 x 11 cm
Rulle á 250 stk.

Faresedlen opfylder alle IMDG kodens krav
Dag-til-dag-levering

Vandforurenende 10x10 cm (250 stk)

Marine pollutant
10 x 10 cm
Rulle á 250 stk.

Anvendes til særligt miljøfarlige produkter
Dag-til-dag-levering

Røde pile/ "denne side op" 11x11 cm (250 stk)

Røde pile - håndtering "Denne side op"
11 x 11 cm
Rulle á 250 stk.

Viser at varen skal behandles med forsigtighed og altid have samme side op
Dag-til-dag-levering
 

Brandfarlige væsker 10x10 cm (250 stk)

Flammable liquied
10 x 10 cm
Rulle á 250 stk.

Bruges til transport af flydende stoffer, der ved en vis temperatur kan antændes.
Dag-til-dag-levering

IATA Dangerous Goods Regulations 63rd edition 2022

Internationalt og nationalt regelsæt, der fastlægger krav og forpligtelser ved forsendelse af farlige stoffer/genstande med fly. Regelsættet anvendes af personer, der beskæftiger sig med pakning og mærkning af farligt gods med fly.

Kan fås med eller uden abonnement eller som digital udgave.

Afsenderhåndbog (ADR)

Afsenderhåndbogen sammenfatter ADR-konventionens emballeringsregler på en overskuelig måde. Bogen er målrettet speditører, administrativt- og lagerpersonale, der arbejder med pakning og mærkning af farligt gods.

Bogen kan købes som hard-copy med eller uden abonnement samt
som digital udgave.

UN godkendt emballage

Det rigtige emballagevalg er afgørende - både for sikkerheden og for den økonomi, der er knyttet til det at sende farligt gods. Vælg mellem mere end 20 forskellige standardstørrelser, hvoraf flere er tilpasset europalle mål.

6.2 emballage

 

Se vores brede udvalg af emballageløsninger til forsendelse af smittefarlige stoffer i fareklasse 6.2, kategori A og kategori B.

Quick ordering