3 - Brandfarlige væsker 5x5 cm (1000 stk)

Varenr. 650301

Beskrivelse

3 Brandfarlige væsker
5x5 cm
Rulle á 1.000 stk.

Fareseddel klasse 3 bruges til transport af flydende stoffer, der ved en vis temperatur, afgiver dampe der kan antændes.