1.5 - Eksplosionsfarlig underklasse - 10x10 cm (250 stk)

Varenr. 650151

Beskrivelse

1.5 Eksplosionsfarlig underklasse
10x10 cm
Rulle á 250 stk.

Fareseddel 1 skal bruges ved transport af stoffer eller genstande, der ved en kemisk reaktion er i stand til at udvikle gasser med en temperatur og et tryk, og med en sådan hastighed, at de forårsager skade på omgivelserne.

Underklasse 1.5 skal bruges på stærkt ufølsomme stoffer, der frembyder risiko for masseeksplosion, men er så ufølsomme, at sandsynligheden for tænding er yderst ringe under normale transportforhold.