1.5 - Eksplosionsfarlig underklasse - 25x25 cm (50 stk)

Varenr. 650152

Beskrivelse

1.5 Eksplosionsfarlig underklasse
25x25 cm
Rulle á 50 stk.

Fareseddel 1 skal bruges ved transport af stoffer eller genstande, der ved en kemisk reaktion er i stand til at udvikle gasser med en temperatur og et tryk, og med en sådan hastighed, at de forårsager skade på omgivelserne.

Underklasse 1.5 skal bruges på stærkt ufølsomme stoffer, der frembyder risiko for masseeksplosion, men er så ufølsomme, at sandsynligheden for tænding er yderst ringe under normale transportforhold.