Kollektion: Faresedler

Vi forhandler alle lovpligtige farligt gods faresedler. Vi tilbyder faresedler inden for alle områder: IMDG, IATA, RID, ADN samt ADR faresedler. 

Ifølge kapitel 5.3 i ADR konventionen skal transporterende enheder med farligt gods forsynes med faresedler samt orangefarvede skilte. Hos Bureau Veritas fører vi faresedler til afmærkning af både kolli (10x10 cm) samt køretøjer og containere (25x25 cm). Bemærk dog vi ikke har brandfaste ADR skilte
Ved udvalgte fareklasser tilbyder vi yderligere faremærker til afmærkning af småt kolli (5X5 cm), der er brugbart i situationer, hvor faresedler af størrelsen 10x10 cm er for store. 

Vores faresedler er af høj kvalitet og opfylder naturligvis alle gældende krav herunder de særlige krav ved IMDG koden.

Faresedler bestilt inden kl. 10:30 på hverdage, leveres næste hverdag.