Transportørhåndbogen (ADR) 2023 1. udgave Intranet m. abonnement

Varenr. 710125-A

Beskrivelse

Håndbogen tager udgangspunkt i den gældende ADR-konvention og sammenfatter transportlovgivningen for landevejstransport på en let forståelig måde.

Håndbogen er skrevet og opbygget ud fra lovens krav og brugerens ønsker, og fremstår derfor som en let læselig og let anvendelig håndbog for chauffører og speditører, der afsender eller transporterer farligt gods.

Denne digitale udgave fremsendes i PDF-format og kan gemmes eksempelvis på jeres intranet og således benyttes af flere brugere.