IMDG-code Supplement til bind 1+2, 39-18 (2019/2020) u. abonnement

Varenr. 710520

Beskrivelse

IMDG-code Supplement til bind 1+2, 39-18 (2019/2020)

IMDG-coden er det internationalt gældende regelsæt for transport af farlige stoffer ad søvej.

Dette regelsæt fastlægger alle krav til såvel afsender som befragter.

Bind 1-2 har relevans for afsender og Supplement er primært for befragter eller virksomheder, der pakker containere til skibstransport.