IMDG Udvidet

Varenr. 210420

Beskrivelse

Tilmelding

 

 

Målgruppe
Medarbejdere, der har overordnede opgaver eller internt arbejder med undervisning i og kontrol af farligt gods søtransporter, samt medarbejdere som ønsker udvidelse af eksisterende ADR- og/eller IATA-uddannelse til også at opnå uddannelsesbaggrund i henhold til IMDG.

Formål
Kurset sætter deltageren i stand til at vejlede kollegaer og medarbejdere ved transport af farligt gods ad søvej og kunne anvende IMDG-konventionen som opslagsværk

Læringsudbytte

Viden
Kursisten kan bedømme korrektheden i en given klassifikation, og reflekterer over sammenhængen mellem de gennemgåede kapitler i IMDG koden

Færdigheder
Kursisten kan udvælge og formidle relevante dele af IMDG-koden

Kompetencer
Kursisten kan planlægge enkeltdele i en farligt gods transport, og udvikler processer der sikrer korrekt håndtering

Indhold

  • Klassifikationens bestanddele
  • IMDG-koden som opslagsværk
  • Uddannelsesbehov
  • Lempelser og undtagelser
  • De enkelte aktørers ansvar
  • Emballering og pakning
  • Mærkning
  • Transportdokumentation
  • Stuvning og adskillelse i CTU
  • Mærkning af CTU

Forudsætninger
Kurset kræver grundlæggende kendskab til farligt gods ved søtransporter, alternativt grundlæggende ADR- eller IATA-uddannelse hvis IMDG udvidet gennemføres som udvidelseskursus.

Varighed
2 dage

Lovgivning
Uddannelseskravet i IMDG kapitel 1.3