IMDG Opgradering, udvidet, fornyelse

Varenr. 210420

Beskrivelse

Målgruppe
Personale der i forvejen er uddannet i ADR eller IATA transporter.

Udbytte
Kurset giver deltageren viden om forskelle på ADR-konventionen / IATA DGR og IMDG-coden

Læringsudbytte
Viden
Kursisten kan redegøre for forskellene mellem landevejs- eller flytransport og søtransporter

Færdigheder
Kursisten kan udarbejde den ekstra dokumentation der kan være krav om ved søtransporter

Kompetencer
Kursisten ser sammenhængene mellem reglerne, og er dermed opmærksom på forskellene

Indhold

  • Ligheder mellem regelsættene
  • Forskelle mellem regelsættene:
  • – Lempelser og undtagelser
  • – Transportdokumentation
  • – Stuvning og adskillelse i Cargo Transport Units
  • – Mærkning af Cargo Transport Units

Forudsætninger
Kurset kræver gyldig uddannelse i enten ADR-konventionen eller IATA DGR

Varighed
Kurset varer 1/2 dag.

Lovgivning
Kurset medfører, at deltageren overholder uddannelseskravet i IMDG kapitel 1.3.