IATA Refresher Training, Cat. 1+3

Varenr. 210320

Beskrivelse

Målgruppe
Kurset er målrettet medarbejdere, der håndterer farligt gods i forbindelse med flytransport.

Formål
Kurset giver deltageren viden om de ændringer der er kommet til IATA DGR, og forlænger eksisterende bevis med yderligere 2 års gyldighed. Hvis deltagerens bevis er mere end 3 måneder før udløb er beviset gældende i to år fra kursusdatoen.

Læringsudbytte
Viden
Kursisten kan redegøre for hvordan det afgøres om et produkt er farligt gods, og for opbygningen af IATA DGR.

Færdigheder
Kursisten kan udføre pakning og mærkning, og udfylde Dangerous Goods Declaration ved flytransporter af farligt gods

Kompetencer
Kursisten tager ansvar for opgaverne i forbindelse med afsendelse af farligt gods

Forudsætninger
Der kræves et gyldigt IATA bevis, cat. 1, 3 eller 6.

Lovgivning
Kurset medfører, at deltageren overholder kravet til en Category 1 uddannelse i IATA kapitel 1.5.

Bureau Veritas HSE er godkendt af IATA