IATA Packer Training, Cat. 2

Varenr. 210360

Beskrivelse

Målgruppe
Medarbejdere, der pakker farligt gods i forbindelse med flytransport.

Formål
Kurset sætter deltageren i stand til at pakke og mærke emballager med farligt gods, efter IATA DGR.

Læringsudbytte
Viden
Kursisten kan redegøre for hvordan det afgøres om et produkt er farligt gods, sant for opbygningen af IATA DGR

Færdigheder
Kursisten kan udføre pakning og mærkning af farligt gods til flytransport ved hjælp af relevante pakkeinstruktioner

Indhold

 • Identifikation af farligt gods
 • Sikkerhedsdatabladet (pkt. 14)
 • IATA som dagligt opslagsværktøj
 • Ansvarsfordeling
 • Lempelser / undtagelser
 • Valg, pakning og mærkning af emballager
 • Pakkeinstruktioner
 • Håndtering af forsendelser
 • Transportdokumentet (anvendelse)
 • Sammenlæsning / adskillelse
 • Uheld og hændelser med farligt gods

Forudsætninger
Alle kan deltage. Da lovteksten er på engelsk, kræves godt kendskab til engelsk.

Varighed
Kurset varer 1 dag.

Lovgivning
Kurset medfører, at deltageren overholder kravet til en Category 2 uddannelse i IATA kapitel 1.5.

Bureau Veritas HSE er godkendt af IATA