IATA Awareness Training, Cat. 4

Varenr. 210300

Beskrivelse

Målgruppe
Medarbejdere hos speditører, der håndterer flyforsendelser (fragt eller post), der ikke indeholder farligt gods.

Formål
Kurset sætter deltageren i stand til at genkende forsendelser med farligt gods.

Læringsudbytte
Viden
Kursisten kan redegøre for hvilke kendetegn der er ved forsendelser med farligt godst gods.

Færdigheder
Kursisten videregiver forsendelser der indeholder farligt gods til en farligt gods uddannet kollega.

Kompetencer
Kursisten tager ansvar for ikke at håndtere forsendelser der indeholder farligt gods

Indhold

 • Identifikation af farligt gods
 • Sikkerhedsdatabladet (pkt. 14)
 • Ansvarsfordeling
 • Begrænsninger
 • Skjult farligt gods
 • Præsentation af:
 • – mærkning af emballager
 • – indhold i transportdokument
 • Bestemmelser for passagerer og besætning
 • Øvrig dokumentation (bl.a. AWB)
 • Nødprocedurer

Forudsætninger
Alle kan deltage. Da lovteksten er på engelsk, kræves godt kendskab til engelsk.

Varighed
Kurset varer ½ dag.

Lovgivning
Kurset medfører, at deltageren overholder kravet til en Category 4 uddannelse i IATA kapitel 1.5.

Bureau Veritas HSE er godkendt af IATA