IATA Acceptance Training incl. CL 7

Varenr. 210340

Beskrivelse

Målgruppe
Medarbejdere, der håndterer farligt gods i forbindelse med flytransport.

Formål
Kurset sætter deltageren i stand til at gennemføre acceptance kontrol af forsendelser, inkl. Kl 7, der skal sendes som luftfragt. Endvidere vil deltageren kunne undervise i IATA Packer Cat. 2

Læringsudbytte

Viden
Kursisten kan forklare reglerne i IATA DGR, og kan sammenligne forsendelser med kravene i IATA DGR

Færdigheder
Kursisten kan uddrage de relevante regler for en forsendelse og kan formidle disse regler til andre medarbejdere

Kompetencer
Kursisten kan udvikle procedurer og værktøjer i forbindelse med kontrol af forsendelser og formidling af reglerne til andre medarbejdere

Indhold

 • Identifikation af farligt gods
 • Sikkerhedsdatabladet (pkt. 14)
 • IATA DGR som dagligt opslagsværktøj
 • De enkelte aktørers ansvar
 • Uddannelsesbehov i virksomheden
 • Lempelser/undtagelser
 • Pakkeinstruktioner
 • Valg, pakning og mærkning af emballager
 • Transportdokumentation (Udfyldelse)
 • Godkendelse og test af emballager
 • Acceptanceprocedurer
 • Regler for Radioaktive stoffer (kl. 7)
 • Uheld og hændelser med farligt gods
 • Sammenhæng med ICAO-TI

Forudsætninger
Alle kan deltage. Da lovteksten er på engelsk, kræves dog godt kendskab til engelsk.

Lovgivning
Kurset medfører, at deltageren overholder kravet til en Category 6 uddannelse i IATA kapitel 1.5.