E-learning: Østersøaftalen (MoU)

Varenr. 210010

Beskrivelse

Den nyeste udgave af MoU (Østersøaftalen) kræver, at personale, der håndterer gods, der skal sejles efter disse regler, skal være i besiddelse af en relevant uddannelse.

Dette online kursus gennemgår de forskellige paragraffer på en nem og logisk måde med eksempler og spørgsmål undervejs. Det er muligt at downloade den engelske udgave af aftalen i selve kurset.

Kurset afsluttes med en prøve på 6 spørgsmål. Denne del forudsætter gode engelskkundskaber, da materialet er på engelsk.

Målgruppe:
Alle medarbejdere, der arbejder med forsendelser efter Østersøaftalen.

Formål:
Kurset sætter deltageren i stand til at vurdere. om en transport er lovlig og hvilke oplysninger, der skal gives til rederiet og derved undgå forsinkelser.

Læringsudbytte:

Viden:
Efter endt kursus kan kursisten redegøre for, hvilke produkter der kan transporteres efter reglerne i Østersøaftalen.

Færdigheder:
Kursisten kan udføre kontrol af forsendelsesdokumenter inden transporten videregives til rederiet.

Kompetencer:
Kursisten tager ansvar for at transporter, der ikke kan sendes efter Østersøaftalen, enten sendes  efter IMDG-reglerne med de skærpelser, der er i disse eller at transporten henvises til anden transportform.

Indhold:

 • Omfang
 • Definitioner
 • Undtaget farligt gods
 • Klassificering
 • Brug af emballager
 • Brug af tanke
 • Bulk transporter
 • Mærkning af emballager
 • Mærkning af transportenheder
 • Dokumentation
 • Stuvning, adskillelse og pakning af transportenheder

Forudsætninger:
Kendskab til enten ADR- eller IMDG-transporter er en forudsætning for at kunne gennemføre kurset.

Varighed:
Kurset varer ca. 2 timer.

Lovgivning:
Kurset medfører, at kursisten overholder uddannelseskravet i ADR 1.3.2.2.