ADR Udvidet Uddannelse

Varenr. 210160

Beskrivelse

 

Målgruppe
Medarbejdere, der har overordnede opgaver eller internt arbejder med undervisning i og kontrol af farligt gods landevejstransporter.

Formål
Kurset sætter deltageren i stand til at vejlede kollegaer og medarbejdere ved transport af farligt gods på landevej og kunne anvende ADR-konventionen som opslagsværk

Læringsudbytte
Viden
Kursisten kan bedømme korrektheden i en given klassifikation, og reflekterer over sammenhængen mellem de gennemgåede kapitler i ADR konventionen

Færdigheder
Kursisten kan udvælge og formidle relevante dele af ADR-konventionen

Kompetencer
Kursisten kan planlægge enkeltdele i en farligt gods transport, og udvikler processer der sikrer korrekt håndtering

Indhold

 • Klassifikationens bestanddele (DEL 2)
 • ADR-konventionen som opslagsværk (DEL 3)
 • Uddannelsesbehov (DEL 8)
 • Lempelser og undtagelser (DEL 1)
 • De enkelte aktørers ansvar (DEL 1)
 • Emballering og pakning (DEL 4)
 • Mærkning (DEL 5)
 • Transportdokumentation (DEL 5)
 • Læsning og stuvning (DEL 7)
 • Uheld og hændelser med farligt gods
 • Dansk national lovgivning
 • Højrisikogods (DEL 1)

Forudsætninger
Kurset kræver grundlæggende kendskab til farligt gods ved landevejstransporter

Varighed
Kurset varer 3 dage.

Lovgivning
Kurset medfører, at deltageren overholder uddannelseskravet i ADR kapitel 1.3.