ADR Opgraderingsuddannelse fra IATA eller IMDG

Varenr. 210240

Beskrivelse

Målgruppe
Personale der i forvejen er uddannet i IMDG eller IATA transporter

Formål
Kurset giver deltageren viden om forskelle på IMDG-coden / IATA DGR og ADR-konventionen

Læringsudbytte
Viden
Kursisten kan redegøre for forskellene mellem sø- eller flytransport og landevejstransporter

Færdigheder
Kursisten kan udarbejde den ekstra dokumentation der kan være krav om ved landevejstransporter

Kompetencer
Kursisten ser sammenhængene mellem reglerne, og er dermed opmærksom på forskellene

Indhold

  • Ligheder mellem regelsættene
  • Forskelle mellem regelsættene:
  • – Frimængderne
  • – Afmærkning af køretøjer
  • – Skriftlige anvisninger
  • – Regler der gælder under transporten
  • – Uddannelse af chaufføren
  • – Godkendelse af køretøjer

Forudsætninger
Kurset kræver gyldig uddannelse i enten IMDG-coden eller IATA DGR

Varighed
Kurset varer ½ dag.

Lovgivning
Kurset medfører, at deltageren overholder uddannelseskravet i ADR kapitel 1.3.