ADR-IMDG Dokumentation

Varenr. 210111

Beskrivelse

Målgruppe
Medarbejdere, der håndterer farligt gods i forbindelse med søtransport.

Formål
Kurset sætter deltageren i stand til at udarbejde transportdokumenter, container- / køretøjspakkeattest og ente skriftlige anvisninger på relevante sprog.

Læringsudbytte

Viden
Kursisten kan redegøre for hvordan det afgøres om et produkt er farligt gods

Færdigheder
Kursisten kan udarbejde relevante dokumenter til vej-, sø- og kombitransporter med farligt gods

Kompetencer
Kursisten tager ansvar for opgaverne i forbindelse med afsendelse af farligt gods

Indhold

 • Identifikation af farligt gods
 • Sikkerhedsdatabladet (pkt. 14)
 • IMDG-coden som dagligt opslagsværktøj
 • De enkelte aktørers ansvar
 • Uddannelsesbehov i virksomheden
 • Lempelser / undtagelser
 • Transportdokumentation (udfyldelse)
 • Pakkeattest
 • Sammenlæsning / adskillelse
 • Uheld og hændelser med farligt gods
 • Højrisikogods

Forudsætninger
Alle kan deltage. 

Varighed
Kurset varer 8 timer.

Lovgivning
Kurset medfører, at deltageren overholder uddannelseskravet i ADR kapitel 1.3 og IMDG kapitel 1.3.