IMDG dokumentuddannelse

Varenr. 210430

Beskrivelse

Målgruppe
Medarbejdere, der håndterer farligt gods i forbindelse med søtransport.

Formål
Kurset sætter deltageren i stand til at udarbejde transportdokumenter, container- / køretøjspakkeattest. Endvidere vil deltageren kunne vejlede kollegaer inden for søtransport.

Læringsudbytte

Viden
Kursisten kan redegøre for hvordan det afgøres om et produkt er farligt gods

Færdigheder
Kursisten kan udarbejde relevante dokumenter til søtransporter med farligt gods

Kompetencer
Kursisten tager ansvar for opgaverne i forbindelse med afsendelse af farligt gods

Indhold

 • Identifikation af farligt gods
 • Sikkerhedsdatabladet (pkt. 14)
 • IMDG-coden som dagligt opslagsværktøj
 • De enkelte aktørers ansvar
 • Uddannelsesbehov i virksomheden
 • Lempelser / undtagelser
 • Transportdokumentation (udfyldelse)
 • Pakkeattest
 • Sammenlæsning / adskillelse
 • Uheld og hændelser med farligt gods
 • Højrisikogods

Kurset omfatter IKKE

 • Klassifikation (DEL 2)
 • Anvendelse af tanke og gascontainere (DEL 4)

Forudsætninger
Alle kan deltage. Da lovteksten er på engelsk, kræves dog godt kendskab til engelsk.

Varighed
Kurset varer 1 dag.

Lovgivning
Kurset medfører, at deltageren overholder uddannelseskravet i IMDG kapitel 1.3.