IMDG code - leje i forbindelse med kursus

Varenr. 730300

Beskrivelse

IMDG-coden er det internationalt gældende regelsæt for transport af farlige stoffer ad søvej.

Dette regelsæt fastlægger alle krav til såvel afsender som befragter.

Bind 1-2 har relevans for afsender og Supplement er primært for befragter eller virksomheder, der pakker containere til skibstransport.

Noter venligst i kommentarfeltet, hvilket holdnr. dit kursus har. Dette finder du på din kursusbekræftelse.
Bogen udleveres af din underviser på kursets startdato.