4.3 - Danner brandfarlige gasser med vand 10x10 cm (250 stk)

Varenr. 650431

Beskrivelse

4.3 Udvikler antændelige stoffer, der udvikler brandfarlige gasser ved kontakt med vand
10x10 cm
Rulle á 250 stk.

Fareseddel klasse 4.3 bruges til transport af stoffer, som ved reaktion med vand udvikler brandfarlige gasser, der kan danne eksplosive blandinger med luft, samt genstande, der indeholder sådanne stoffer.

Husk! denne klasse skal transporteres i lukkede køretøjer.