5.2 - Organiske peroxider 25x25 cm (50 stk)

Varenr. 650522

Beskrivelse

5.2 Organiske peroxider
25x25 cm
Rulle á 50 stk.

Fareseddel klasse 5.2 bruges ved transport af stoffer der kan nedbrydes under afgivelse af varme. Denne nedbrydning kan udløses af varme, kontakt med urenheder, friktion eller stød. Nedbrydningshastigheden øges ved forhøjet temperatur.

Vær opmærksom på at stoffer og genstande i denne klasse, skal være emballeret i emballager svarende til emballagegruppe II.