4.3 - Danner brandfarlige gasser med vand 25x25 cm (50 stk.)

Varenr. 650432

Beskrivelse

4.3 Udvikler antændelige stoffer, der udvikler brandfarlige gasser ved kontakt med vand
25x25 cm
Rulle á 50 stk.

Fareseddel klasse 4.3 bruges til transport af stoffer, som ved reaktion med vand udvikler brandfarlige gasser, der kan danne eksplosive blandinger med luft, samt genstande, der indeholder sådanne stoffer.

Husk! denne klasse skal transporteres i lukkede køretøjer.