4.1 - Brandfarlige faste stoffer 25x25 cm (50 stk)

Varenr. 650412

Beskrivelse

4.1 Brandfarlige faste stoffer
25x25 cm
Rulle á 50 stk.

Fareseddel klasse 4.1 bruges til transport af faste stoffer og genstande der er letantændelige eller som kan antændes gennem friktion. Stofferne kan oftest opretholde forbrænding selv i fuget tilstand. Klassen omfatter også selvnedbrydelige stoffer.

Husk! De selv-nedbrydende produkter i denne klasse skal være emballeret i emballager svarende til mindst emballagegruppe II.