ADR Håndteringsuddannelse

Varenr. 210120

Beskrivelse

Målgruppe
Medarbejdere, der håndterer farligt gods i forbindelse med landevejstransport.

Formål
Kurset sætter deltageren i stand til at pakke, mærke, læsse og transportere farligt gods, efter ADR konventionen og de nationale bekendtgørelser.

Læringsudbytte
Viden
Kursisten kan redegøre for hvordan det afgøres om et produkt er farligt gods

Færdigheder
Kursisten kan udføre pakning og mærkning af farligt gods

Kompetencer
Kursisten tager ansvar for opgaverne i forbindelse med afsendelse af farligt gods

Indhold

 • Identifikation af farligt gods
 • Sikkerhedsdatabladet (pkt. 14)
 • Ansvarsfordeling
 • Lempelser / undtagelser
 • Valg, pakning og mærkning af emballager
 • Håndtering af forsendelser
 • Transportdokumentet (anvendelse)
 • Pakkeattest
 • Sammenlæsning / adskillelse
 • Uheld og hændelser med farligt gods
 • Dansk national lovgivning

Forudsætninger
Alle kan deltage.

Varighed
Kurset varer 1 dag.

Lovgivning
Kurset medfører, at deltageren overholder uddannelseskravet i ADR kapitel 1.3.